Về iStem

Istem ra đời với mục đích chia sẻ các kiến thức chuyên ngành phù hợp với nhiều đối tượng và góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ vào các lĩnh vực của cuộc sống.
Không chỉ cung cấp các sản phẩm phục vụ thế hệ trẻ, chúng tôi còn có các sản phẩm phục vụ cho cá nhân, công ty nhỏ và bất kỳ ai có đam mê với kỹ thuật ứng dụng.
Ngoài các sản phẩm vật lý thông thường, chúng tôi cũng có các sản phẩm số nhằm giúp khách hàng mọi nơi có thể tiếp cận một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.