Sách hướng dẫn trình bày và tạo bản vẽ trên Creo 2.0 tới 5.0

In Stock
160,000VNĐ

Đọc hiểu và trình bày bản vẽ là việc quan trọng mà bất kỳ người làm kỹ thuật nào cũng phải biết và đó cũng là lý do mà tài liệu lắp ráp xuất bản vẽ Creo 2.0 được nhiều người quan tâm và đặt mua

Sách hướng dẫn trình bày và tạo bản vẽ trên Creo 2.0 tới 5.0

Đọc hiểu và trình bày bản vẽ là việc quan trọng mà bất kỳ người làm kỹ thuật nào cũng phải biết và đó cũng là lý do mà tài liệu lắp ráp xuất bản vẽ Creo 2.0 được nhiều người quan tâm và đặt mua

Hãy chủ động công việc và thể hiện tính chuyên nghiệp của mình thông qua cách thể hiện và trình bày bản vẽ chuyên nghiệp

Trong các tài liệu cad cam hiện nay thì hầu hết các phiên bản phần mềm mới nhất sẽ khó tìm được một tài liệu bạn mong muốn, mỗi phần mềm đều có nhiều modul và vì vậy bạn cần phải hiểu rõ chúng thì mới thấy nó cần thiết cho công việc, dù bạn có tham khảo các video hay tài liệu sẵn có thì cũng không thể nào đầy đủ, và việc này làm hạn chế khả năng tiếp thu cái mới và áp dụng cái sẵn có ( từ phần mềm bạn đang sử dụng) vào công việc khác.

Đây là tài liệu Creo Parametric 2.0 ( có thể sử dụng cho các phiên bản cao hơn) chuyên về phần lắp ráp xuất bản vẽ trong creo parametric, thích hợp cho mọi anh em kỹ thuật có thể lắp rápcác chi tiết, phân rã chúng, tạo các bản vẽ cho mô hình, tạo các bản vẽ cho cụm chi tiết.

Tài liệu này được lấy lại ý tưởng chính từ tài liệu training chính hãng của PTC do đó người học sẽ hiểu các tính năng một cách cặn kẽ nhất, có đầy đủ bài tập đi kèm, tác giả cũng giữ nguyên một số thuật ngữ hoặc có ghi chú lại phía sau các từ ngữ đã được dịch nhằm giúp người đọc có thể hiểu được nội dung gốc hoặc có thể tự đọc thêm các tài liệu Creo Parametric 2.0 chuyên ngành khác dễ dàng hơn.

File thực hành:
https://drive.google.com/file/d/0B73HdH-QUgbDVGloUjZHRUp6Y0k/view?usp=sharing


Số trang: 180 trang
Mục lục
Chương 1: Tạo một khối lắp mới ………………………………………………………………….. 4
1.1  Sử dụng Templates …………………………………………………………………………….. 5
1.2 Cơ bản về ràng buộc ……………………………………………………………………………. 9
1.3 Tạo ràng buộc Coincident Constraints ………………………………………………… 21
1.4 Tạo ràng buộc Parallel, Normal, và Angle ……………………………………………. 36
1.5 Lắp ráp sử dụng Automatic ……………………………………………………………….. 40
1.6 Làm việc với cửa sổ  Accessory …………………………………………………………… 47
Chương 2 Lắp ráp với các phần liên kết ……………………………………………………. 52
2.1 Lắp rốt bằng cách sử dụng liên kết chốt ……………………………………………. 58
2.2 Lắp ráp sử dụng kết nối xi lanh ………………………………………………………… 60
2.3 Thiết lập phát hiện va chạm ………………………………………………………………. 62
Chương 3  Phân rã khối lắp ………………………………………………………………………. 66
3.1 Tạo đường dẫn phân rã ……………………………………………………………………… 70
3.2 Mô phỏng trạng thái phân rã ……………………………………………………………… 74
Chương 4: Bố trí và trình bày bản vẽ ………………………………………………………… 79
4.1 Các hướng nhìn 2D cơ bản
4.2 Quản lý cây thao tác bản vẽ ………………………………………………………………. 87
4.3 Tạo các hướng chiếu ………………………………………………………………………… 101
4.4  Tạo mặt cắt ……………………………………………………………………………………. 103
4.5  Tạo bản vẽ chi tiết-Detail View ………………………………………………………… 106
4.6 Tạo hình chiếu phụ ………………………………………………………………………….. 109
4.7  Hiệu chỉnh các bản vẽ ……………………………………………………………………… 113
Chương 5 Tạo bản vẽ lắp ráp và bản vẽ phân rã. ……………………………………….. 119
5.1 Tạo bản vẽ lắp …………………………………………………………………………………. 119
Chương 6  Tạo các ghi chú trên bản vẽ ……………………………………………………… 123
6.1 Cách tạo bảng từ File ………………………………………………………………………. 124
6.2 Tạo đánh số chi tiết trên bản vẽ- BOM Balloons ……………………………….. 129
6.3  Hiển thị, xóa và bỏ phần Annotations ……………………………………………….. 135
6.4 Làm gọn phần kích thước ………………………………………………………………… 141
6.5 Quản lý kích thước ………………………………………………………………………….. 144
6.6 Thêm phần ghi chú ………………………………………………………………………….. 152
6.7 Sự liên kết trên bản vẽ …………………………………………………………………….. 155
Chương 7 Xuất bản vẽ ra các dạng file………………………………………………………. 159
7.1 In ấn và xem trước bản vẽ ……………………………………………………………….. 160
7.2  Sử dụng Layers ………………………………………………………………………………. 161
7.3 Tạo Layer States ……………………………………………………………………………… 167
7.4 Quản lý layer trong khối lắp ……………………………………………………………. 170

Thông số Mô tả

Sản phẩm liên quan