Chính sách đổi trả

Những sản phẩm với thông số không đúng mô tả đều được hỗ trợ đổi trả

Hàng đổi trả phải còn nguyên vẹn, không hư hỏng

Không đổi trả, bảo hành các vấn đề liên quan tới người sử dụng

Bảo hành tại công ty, không bảo hành tận nơi ( nếu có sẽ tính phí riêng)