Giáo trình lập trình cắt dây Mastercam X9

In Stock
220,000VNĐ

Lập trình gia công cắt dây trên Mastercam giúp bạn chủ động hơn trong việc sử dụng máy cắt dây, bạn có thể lập trình thủ công trên máy hoặc thông qua Autocad, song với những chi tiết khó, biên dạng phức tạp, hoặc chỉ đơn giản là số lượng chi tiết khá nhiều, lặp lại thì việc lập trình sẽ giúp bạn xử lý nhanh hơn, kiểm tra quá trình cắt dây và tránh những sai sót không đáng có.


Danh mục sản phẩm: Sản phẩm số / CAM-CNC
Tags: MASTERCAM

Giáo trình lập trình cắt dây Mastercam X9

Lập trình gia công cắt dây trên Mastercam giúp bạn chủ động hơn trong việc sử dụng máy cắt dây, bạn có thể lập trình thủ công trên máy hoặc thông qua Autocad, song với những chi tiết khó, biên dạng phức tạp, hoặc chỉ đơn giản là số lượng chi tiết khá nhiều, lặp lại thì việc lập trình sẽ giúp bạn xử lý nhanh hơn, kiểm tra quá trình cắt dây và tránh những sai sót không đáng có.


Tài liệu lập trình cắt dây Mastercam X9, giúp người học làm chủ modul Mastercam Wire và sau khi học xong bạn có thể sử dụng một cách nhanh chóng các công việc:

  • Thực hành tạo và lựa chọn biên dạng cắt dây
  • Nhập các thông số gia công một cách thích hợp cho những loại đường đi dao khác nhau
  • Tạo các thay đổi cho đường chạy dao và cập nhật chuyển động đi dao
  • Mô phỏng đường đi dao bằng các công cụ khác nhau

 

Mọi giáo trình  Mastercam mà chúng tôi cung cấp đều có file thực hành đi kèm, do đó bạn không cần phải vẽ lại, chỉ cần thao tác và thực hành theo chỉ dẫn. Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hành, vui lòng đọc kỹ và hiểu vấn đề để không mất thời gian và giúp việc tự học được hiệu quả hơn.

wire-cut-mastercam


Tài liệu gia công cắt dây Mastercam X9 này được viết cho người mới học lẫn đã biết, và hướng dẫn từ cắt biên dạng đơn giản 2D tới 4D phức tạp, và có thể đáp ứng được hầu hết các công việc liên quan tới cắt dây mà bạn gặp phải.


Nội dung giáo trình cắt dây Mastercam X9

 


Số trang: 55 
Giá: 60.000 đ
Mục lục:

Giới thiệu

Phần 1: Tạo đường cắt với biên dạng đơn
Nội dung bài học
Bài 1: Làm quen với việc tạo toolpath
Bài 2: Thiết lập phôi
Bài 3: Chọn hình học
Bài 4: Nhập tham số cho đường cắt
Bài 5: Mô phỏng đường cắt
Bài 6: Thay đổi tham số đường đi dao
Bài 7: Mô phỏng lại đường cắt đã hiệu chỉnh
Bài 8: Xuất chương trình
Phần 2: Đường cắt nhiều biên dạng
Nội dung học
Bài 1: Chuẩn bị chi tiết
Bài 2: Chọn hình học
Bài 3: Nhập tham số đường cắt
Bài 4: Hiệu chỉnh đường đi (chain)
Bài 5: Kiểm tra đường chạy dao
Phần 3: Cắt không lõi
Nội dung
Bài 1: Chuẩn bị chi tiết
Bài 2: Thiết lập phôi
Bài 3: Chọn hình học
Bài 4: Nhập tham số dao
Bài 5: Xuất đường cắt
Bài 6: Kiểm tra đường cắt
Phần 4: Đi dây 4D
Nội dung
Bài 1: Chuẩn bị chi tiết
Bài 2: Thiết lập phôi
Bài 3: Chọn hình học
Bài 4: Nhập tham số dao
Bài 5: Xuất đường cắt

 

Nội dung xem trước

 

Thông số Mô tả

Sản phẩm liên quan