Lập trình phay 3D MASTERCAM X8

Out of stock
240,000VNĐ

Lập trình phay 3D MASTERCAM X8

 

Loại sản phẩmSách
Số trang215 trang
Chất lượng hình ảnhRõ nét (Hình ảnh trắng đen)
Ngôn ngữTiếng Việt

 

Danh mục sản phẩm: Sản phẩm số / CAM-CNC
Tags: MASTERCAM

Nội dung chi tiết

 

Lập trình phay 2D trên Mastercam là kiến thức nền tảng và quan trọng, nhưng chỉ một số trường hợp với sử dụng đến nó như: Phay bề băt mặt,phá thô, phay các sản phẩm thông thường không cần đến 3D và có thể áp dụng cho cả lập trình cắt dây. Đối với những lĩnh vực phổ biến hiện này nhất trong gia công cơ khí như: Gia công khuôn mẫu, gia công chi tiết máy thì lập trình phay 2D không thể làm được mà phải cần đến phay 3D.  Đây cũng chính là lý do nhiều học mastercam đều học trọn bộ từ phay 2D - 3D, hơn nữa khi đã có các kiến thức phay 3D sẽ giúp người học dễ dàng hơn nếu như có nhu cầu học đến lập trình gia công 4 - 5 trục trên máy CNC nhiều trục.

Lập trình gia công phay 3D trên Mastercam sẽ khó khăn hơn sơ với kiến thức 2D, không đơn giản là lập trình đường chạy day trên phôi để được sản phẩm hoàn chỉnh mà nó còn là phương pháp, cách lập trình để lợi nhất về thời gian gia công, tối ưu hóa quá trình gia công trên máy CNC. Phần lớn tại Việt Nam gia công phay 3D được dùng nhiều nhất trong các sản phẩm về khuôn mẫu, trong cùng một chương trình có thể áp dụng nhiều kiều gia công khác nhau:

 

3D Surface Rough Parallel 3D Surface Rough Radial
3D Surface Rough Project 3D Surface Rough Flowline
3D Surface Rough Contour 3D Surface Rough Pocket
3D Surface Rough Plunge 3D SurfaceRough Restmill
3D Surface Finish Parallel 3D Surface Finish Parallel Steep
3D Surface Finish Radial 3D SurfaceFinish Leftover
3D Surface Finish Project 3D Surface Finish Flowline
3D Surface Finish Contour 3D Surface Finish Shallow
3D Surface Finish Pencil 3D Surface Finish Pencil

Sách "Lập trình phay 3D Mastercam X8" Giúp người học hiểu được và có thể ứng dụng phần mềm Mastercam để lập trình gia công phay 3D hoàn chỉnh, người học có thể tiếp tục tìm hiều về gia công nhiều trục (4 - 5 Trục). Trước khi học tài liệu này cần trang bị những kiến thức về lập trình phay 2D.

Sách "Hướng dẫn lập trình phay 2D": Xem chi tiết

 

phay 3d

Bìa sách "Lập trình phay 3D mastercam"

 


 

Chi tiết mục lục

 

1 . Giới thiệu mastercam
2. Giao diện mastercam X8
3. Các lệnh sketch dựng hình căn bản
4. Thiết lập máy
5. Thiết lập phôi
6. Tạo đường chạy dao 3d

1. surface rough                               

 • parallel                                                                
 • radial                                                                  
 • projet                                                                 
 • flowline                                                              
 • Contour                                                              
 • Restmill                                                            
 •  plunge 

2. surface finish

 • parallel                                                          
 • parallel steep                                                      
 • radial
 • projet
 • flowline
 • Contour
 • Shallow
 • Pencil
 • Leftover
 • Scallop
 • blend
7. hướng dẫn gia công chi tiết cụ thể  

 

Thông số Mô tả

Sản phẩm liên quan