Blog Post

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

1. Động cơ không đồng bộ ba pha  Đặc điểm cấu trúc của động cơ không đ...

Blog Post

MÁY BIẾN ÁP LOẠI NHỎ VÀ MÁY BIẾN ÁP TỰ N...

1. Hiệu suất của máy biến áp  Hiệu suất là tỷ lệ giữa công suất th...

Blog Post

CƠ BẢN KĨ THUẬT ĐO ĐIỆN

1. Cơ bản kỹ thuật đo điện  Thu nhận các đại lượng điện: Máy đo  Gi&aac...

Blog Post

TỤ ĐIỆN

1. Trị số hiệu dụng  Trị số hiệu dụng (tiếng La tinh effectivus = tác dụng) dùng...

Blog Post

MỘT SỐ SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ TIÊU BIỂU C...

Một số sản phẩm cơ điện tử tiêu biểu trong lĩnh vực máy và thiết bị côn...

Blog Post

  Các kiểu điều khiển cơ ngày nay được thay thế bằng vi xử lí. Đó...

Blog Post

Mạch khuếch đại thuật toán (Operational Ampli...

Mạch khuếch đại thuật toán (Op Amp) là một mạch tổ hợp có chức năng khuếch đ...

Blog Post

Xử lý tín hiệu tương tự

1 Khái niệm chung Xử lý tín hiệu là các công việc mà ta tiế...

Blog Post

ĐIỀU KHIỂN CNC

1 Nguyên lí của điều khiển số (numerical control) Bộ điều khiển NC là bộ ...

Blog Post

Trong phần này ta sẽ xem xét việc thiết lập mô hình toán và cá...

Blog Post

BỘ ĐIỂU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH (PROGRAMMABLE L...

Bộ điều khiển logic khả trình được (PLC) là bộ điều khiển trên cơ sở một b...

Blog Post

CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN CÓ PHẢN HỒI

1 Quá trình liên tục và rời rạc Các bộ điều khiển quá tr&ig...